5/08/2017

50 Things that make me happy

Beautiful Monday,everyone! I want to share with you things that make me happy and always make me smile. Some (most) things of my things are just little things, but at least we can think about that we don't need much to be happy and we don't have to be millionaires. We just need to realize that we are sometimes richer than people who have money, who maybe don't appreciate such little things as we do (I'm not saying all rich people are like that. I enjoyed writing this post and I hope you will enjoy reading it!


Krásny pondelok všetkým! Chcela som sa s vami podeliť o veci, ktoré ma robia šťastnou a vždy mi vyčaria úsmev na tvári. Niektoré (väčšina) vecí z môjho listu sú len maličkosti, ale aspoň sa môžme spolu zamyslieť nad tým, že k šťastiu toho nepotrebujeme až tak veľa a už vôbec nemusíme byť milionármi a predsa zistíme, že sme niekedy bohatší ako ľudia s peniazmi, ktorí si možno nevážia také maličkosti ako my (nehovorím, že všetci bohatí ľudia sú takí). Pri písaní tohto zoznamu som si to veľmi užila a dúfam, že aj vy si užijete jeho čítanie!Before I start I want to remain you, I'm not listing things in order from those I love the most to the worst ones, it's just a random list. No thing from it isn't in the TOP scale. Of course, what make me happy the most are my friends and family, but there are other things in this list, that I love or I love to do.


No ešte skôr ako začnem som chcela podotknúť, že tento zoznam nieje žiadne vymenovanie vecí ktoré mám najradšej, až po tie najhoršie, ale čisto náhodný zoznam. Nič z toho nieje v rebríčku TOP. Samozrejme, že najviac šťastnou ma robia kamaráti a rodina, ale v tomto zozname sú ďalšie vecí, ktoré milujem, alebo rada robím.


Random things that make me happy!
              1.My dog- gold retriever bitch
              2.Laugh
              3.Cooking
              4.Hugs
              5.Herbal tea- green one the most!
              6.Long walks
              7.Sleep- I love it!
              8.The smell of books and magazines
              9.Watching a good movie
             10.Weekends
             11.Healthy food
             12.Oatmeal- I'm addicted to it!


                                                             Náhodné veci,ktoré ma robia šťastnou! 
              1.Môj psík-sučka zlatého retrievera
              2.Smiech
              3.Varenie jedla
              4.Objatia
              5.Bylinkové čaje-hlavne zelený!
              6.Dlhé prechádzky
              7.Spánok-milujem ho!
              8.Vôňa kníh a časopisov
              9.Pozeranie dobrého filmu
              10.Víkendy
              11.Zdravé jedlo
              12.Ovsené kaše-som na nich závislá!
             
             13.Travelling
             14.Babies- their smile and smell
             15.Discovering new places
             16.Dance-ballet and hip-hop, that I do <3
             17.The smell of grass and rain
             18.Run- long distances, because I can sort my thoughts
             19.Yoga and meditation
             20.Walk by a sea and its smell


             13.Cestovanie
             14.Bábätka-ich úsmev a vôňa
             15.Objavovanie nových miest
             16.Tanec-balet a hip-hop, ktorým sa venujem <3
             17.Vôňu trávy a dážďa 
             18.Beh-na dlhé trate, pretože si vtedy môžem usporiadať myšlienky
             19.Yógu a meditáciu
             20.Prechádzky pri mori a jeho vôňa


            
            21.Spanish and English-even if my mother tongue is Slovak, I love learning languages
            22.Watching ice hockey
            23.When I clean dirty glasses and I can see everything!
            24.Something new I buy-even better if it's not pricey
            25.Fuzzy socks
            26.Laying in clean bedding
            27.Avocado!!! Yum!


            21.Španielčinu a angličtinu-aj keď môj rodný jazyk je slovenčina, milujem študovanie 
                 jazykov
            22.Pozeranie ľadového hokeja
            23.Keď si utriem špinavé okuliare a môžem vidieť všetko! 
            24.Nejaké nová vec, ktorú si kúpim-ešte lepšie keď je to za dobrú cenu
            25.Hrubé ponožky
            26. Ľahnúť si do čistých perín
            27.Avokádo!!! Mňam!
             28.Taking photos
             29.Relax after a hard day
             30.Meeting new people
             31.Skiing <3
             32.Snow, forests-nature <3


             28.Fotenie
             29.Oddychovanie po ťažkom dni
             30.Spoznávanie nových ľudí
             31.Smiať sa tak, že ma začne bolieť brucho
             32.Lyžovanie <3 
             33.Sneh,lesy-príroda <3   


         
            35.Blogging!!!
            36.Drinking coffee- soy milk latte <3
            37.Beautiful views
            38.Walks with my dog
            39.Breakfast at lunchtime
            40.Living the moment- enjoying every second of my life


            35.Blogovanie!!!
            36.Pitie kávy-late so sójovým mliekom <3
            37.Krásne výhľady
            38.Prechádzky s mojím psíkom
            39.Raňajkovať na obed
            40.Žiť v prítomnosti-užívať si každú sekundu môjho života


              
              41.Trips
              42.Healthy lifestyle
              43.Candles <3
              44.Hot baths
              45.Animals-all from dogs, cats, cows, pigs, ...
              46.My grandparents
              47.Vegan pizza <3
              48.Summer evenings
              49.Everyone reading this!
              50.My life!!!


              41.Výlety
              42.Zdravý životný štýl
              43.Sviečky <3
              44.Horúci kúpeľ
              45.Zvieratá-všetky od psov,mačky,kravy,prasiatka,....
              46.Moji starí rodičia
              47.Vegánska pizza <3
              48.Letné večery
              49.Každého kto toto číta!
              50.Môj život!!!

I hope you liked this post and you got to know me a bit better. I will be happy if you let me know what makes you happy!


Dúfam,že sa vám tento článok páčil a niečo nové ste sa o mne dozvedeli.Budem rada keď mi napíšete čo vás robí šťastných!       
  
                                                                                                                       xx, Michelle

5/05/2017

Animal testing

Hi everyone, today I'm going to tell you something about a topic I'm personally very interested in. I'm gonna tell you something about animal testing and also brands to avoid. It's very sad, that it's the 21th century and there is this problem. What more, there are tested products we wouldn't even think that are actually being tested like sanitary pads or detergents. It's kind of hard to find a cosmetics brand which doesn't test on animals, isn't expensive and hard to get. I hope this article will somehow help you to understand this topic and I will make you want to help this problem at least by small steps.


Ahojte, dnes som si pre vás pripravila článok na tému, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma. Poviem vám niečo o testovaní na zvieratách a tiež značky, ktoré takúto krutosť praktizujú. Je veľmi smutné, že v 21. storočí je tu tento problém. O to viac, že testované sú aj produkty, o ktorých by sme to ani nepovedali, ako menštruačné vložky či čistiace prostriedky. Je celkom ťažké nájsť kozmetickú značku, ktorá netestuje na zvieratách, nie je drahá a je ťažko dostupná. Dúfam, že vám tento článok nejako pomôže orientovať sa v tejto téme a vzbudím vo vás záujem aspoň malými krôčikmi pomôcť tomuto problému.There are two categories of people. Those, who are for abolition (me) and those, who are against. It really irritates me when those, who are against are obsessed with their pet. Like really? Not very fair. It's important to realize, that animals aren't humans, so tested products might react fine on animals' skin, but can be actually dangerous for humans. Imagine being thrown in a cage and spending your (short) life under artificial light somewhere in a lab where you'd be getting pricked doubtful liquids and stuff. Every year around 12 millions animals are dead because of animal testing. That's kind of a lot, isn't it?


Ľudia sa delia na dve kategórie. Tí, čo sú za zrušenie (ja) a tí, čo sú proti. Najviac ma irituje, keď tí, čo to podporujú majú doma milované zvieratko. Trošku nefér. Je dôležité uvedomiť si, že zvieratá nie sú ľudia, teda aj keď sa na nich testujú produkty, na koži zvieraťa môžu byť neškodné, no pre človeka nebezpečné. Predstavte si, že by vás zavreli do klietky a celý svoj (krátky) život by ste strávili pod umelým svetlom dakde v laboratórii a pichali by do vás pochybné vodičky a látky. Každý rok kvôli testovaniu produktov umrie asi dvanásť miliónov zvierat. To je cekom veľa, nie? I personally stopped buying tested cosmetics in October, when I got interested in this topic. It's also helped my wallet, since in drugstores, there's not a lot to choose from if you don't want to buy tested products. At the beginning it was hard, but now I don't think I would buy a Maybelline powder. Actually, the look itself at this cosmetics makes me disgusted, not talking about putting it on. That would be too much for me. Of course, I didn't throw away tested makeup I had already had at home, that wouldn't make any sense. I don't buy tested products anymore and I try to run out of what I have. I really don't want to support brands that practice this cruelty by buying their products. I know that me stopping buying it won't solve the problem. But if lots of people stop buying tested products, something will change. 


Ja osobne som si prestala kupovať testovanú kozmetiku v októbri, keď som sa začala viacej zaoberať touto témou. Tiež to dosť pomohlo mojej peňaženke, keďže v drogériách nie je veľký výber netestovanej kozmetiky. Na začiatku to bolo celkom ťažké, no teraz by som si len tak púder od Maybelline nekúpila. Vastne mi už len pohľad na túto kozmetiku príde hnusný, nie to si ním natrieť tvár. Samozrejme, už kúpenú testovanú kozmetiku som nevyhodila, to by skutočne nemalo žiadny význam. Nič nové si však nekupujem a snažím sa prirodzeným tempom zbaviť toho, čo mám. Skutočne nechcem kúpou produktov podporovať značky, koré praktizujú takú krutosť. Viem, že keď si nebudem kupovať testovanú kozmetiku tento problém nevyrieši. No ak s kupovaním prestane veľa ľudí, nejaký pokrok nastane. To help you orientate a bit, I will mention some brands most of us know. You can see full list of tested and not tested cosmetics here. Pay attention, not tested cosmetics isn't the same as vegan cosmetics! Some of the brands that do test: L'Oréal Paris, Rimmel London, Maybelline NY, Miss Sporty, Astor, Max Factor, Always, Dove, Fa, Almay, Avon, Benefit, Revlon, CoverGirl, MAC, YSL, Lancôme, Dior, Chanel (basically most of the luxury brands at least you won't be sorry for spending so much money :)).  Brand's that don't test: Essence, Catrice, DM brands, Lush, MUA, The Body Shop (although it's owned by L'Oréal, it doesn't test), Gosh, Makeup Revolution, Sleek, Gabriella Salvete, Zoeva, The Balm, Anastasia BH, Too Faced, Urban Decay, Oriflame, NYX and many more. 


Aby som vám pomohla zorientovať sa, uvediem ako príklad značky, ktoré pozná väčšina z nás. Kompletný zoznam testovanej a netestovanej kozmetiky si môžte pozrieť tu. Pozor, netestovaná kozmetika nie je to isté ako vegánska!  Z testovaných značiek je to L'Oréal Paris, Rimmel London, Miss Sporty, Astor, Maybelline NY, Max Factor, Always, Dove, Fa, Almay, Avon, Benefit, Revlon,
CoverGirl, MAC, YSL, Lancôme, Dior, Chanel (v podstate skoro všetky tie luxusné značky- aspoň vám nebude ľúto :)). Značky ktoré netestujú: Essence, Catrice, DM značky, Lush, MUA, The Body Shop (hoci ju vlastní L'Oréal, nie je testovaná), Gosh, Makeup Revolution, Sleek, Gabriella Salvete, Zoeva, The Balm, Anastasia BH, Too Faced, Urban Decay, Oriflame, NYX a ďalšie.


I hope I convinced you at least a bit about disadvantages of animal testing and you will join my club of refusers. Together we can change the world!


Dúfam, že som vás aspoň trocha presvedčila o nevýhodách testovania a pridáte sa do môjho klubu odmietačov. Spoločne zmeníme svet!

                                                                                                                       xx, Katy