5/08/2017

50 Things that make me happy

Beautiful Monday,everyone! I want to share with you things that make me happy and always make me smile. Some (most) things of my things are just little things, but at least we can think about that we don't need much to be happy and we don't have to be millionaires. We just need to realize that we are sometimes richer than people who have money, who maybe don't appreciate such little things as we do (I'm not saying all rich people are like that. I enjoyed writing this post and I hope you will enjoy reading it!


Krásny pondelok všetkým! Chcela som sa s vami podeliť o veci, ktoré ma robia šťastnou a vždy mi vyčaria úsmev na tvári. Niektoré (väčšina) vecí z môjho listu sú len maličkosti, ale aspoň sa môžme spolu zamyslieť nad tým, že k šťastiu toho nepotrebujeme až tak veľa a už vôbec nemusíme byť milionármi a predsa zistíme, že sme niekedy bohatší ako ľudia s peniazmi, ktorí si možno nevážia také maličkosti ako my (nehovorím, že všetci bohatí ľudia sú takí). Pri písaní tohto zoznamu som si to veľmi užila a dúfam, že aj vy si užijete jeho čítanie!Before I start I want to remain you, I'm not listing things in order from those I love the most to the worst ones, it's just a random list. No thing from it isn't in the TOP scale. Of course, what make me happy the most are my friends and family, but there are other things in this list, that I love or I love to do.


No ešte skôr ako začnem som chcela podotknúť, že tento zoznam nieje žiadne vymenovanie vecí ktoré mám najradšej, až po tie najhoršie, ale čisto náhodný zoznam. Nič z toho nieje v rebríčku TOP. Samozrejme, že najviac šťastnou ma robia kamaráti a rodina, ale v tomto zozname sú ďalšie vecí, ktoré milujem, alebo rada robím.


Random things that make me happy!
              1.My dog- gold retriever bitch
              2.Laugh
              3.Cooking
              4.Hugs
              5.Herbal tea- green one the most!
              6.Long walks
              7.Sleep- I love it!
              8.The smell of books and magazines
              9.Watching a good movie
             10.Weekends
             11.Healthy food
             12.Oatmeal- I'm addicted to it!


                                                             Náhodné veci,ktoré ma robia šťastnou! 
              1.Môj psík-sučka zlatého retrievera
              2.Smiech
              3.Varenie jedla
              4.Objatia
              5.Bylinkové čaje-hlavne zelený!
              6.Dlhé prechádzky
              7.Spánok-milujem ho!
              8.Vôňa kníh a časopisov
              9.Pozeranie dobrého filmu
              10.Víkendy
              11.Zdravé jedlo
              12.Ovsené kaše-som na nich závislá!
             
             13.Travelling
             14.Babies- their smile and smell
             15.Discovering new places
             16.Dance-ballet and hip-hop, that I do <3
             17.The smell of grass and rain
             18.Run- long distances, because I can sort my thoughts
             19.Yoga and meditation
             20.Walk by a sea and its smell


             13.Cestovanie
             14.Bábätka-ich úsmev a vôňa
             15.Objavovanie nových miest
             16.Tanec-balet a hip-hop, ktorým sa venujem <3
             17.Vôňu trávy a dážďa 
             18.Beh-na dlhé trate, pretože si vtedy môžem usporiadať myšlienky
             19.Yógu a meditáciu
             20.Prechádzky pri mori a jeho vôňa


            
            21.Spanish and English-even if my mother tongue is Slovak, I love learning languages
            22.Watching ice hockey
            23.When I clean dirty glasses and I can see everything!
            24.Something new I buy-even better if it's not pricey
            25.Fuzzy socks
            26.Laying in clean bedding
            27.Avocado!!! Yum!


            21.Španielčinu a angličtinu-aj keď môj rodný jazyk je slovenčina, milujem študovanie 
                 jazykov
            22.Pozeranie ľadového hokeja
            23.Keď si utriem špinavé okuliare a môžem vidieť všetko! 
            24.Nejaké nová vec, ktorú si kúpim-ešte lepšie keď je to za dobrú cenu
            25.Hrubé ponožky
            26. Ľahnúť si do čistých perín
            27.Avokádo!!! Mňam!
             28.Taking photos
             29.Relax after a hard day
             30.Meeting new people
             31.Skiing <3
             32.Snow, forests-nature <3


             28.Fotenie
             29.Oddychovanie po ťažkom dni
             30.Spoznávanie nových ľudí
             31.Smiať sa tak, že ma začne bolieť brucho
             32.Lyžovanie <3 
             33.Sneh,lesy-príroda <3   


         
            35.Blogging!!!
            36.Drinking coffee- soy milk latte <3
            37.Beautiful views
            38.Walks with my dog
            39.Breakfast at lunchtime
            40.Living the moment- enjoying every second of my life


            35.Blogovanie!!!
            36.Pitie kávy-late so sójovým mliekom <3
            37.Krásne výhľady
            38.Prechádzky s mojím psíkom
            39.Raňajkovať na obed
            40.Žiť v prítomnosti-užívať si každú sekundu môjho života


              
              41.Trips
              42.Healthy lifestyle
              43.Candles <3
              44.Hot baths
              45.Animals-all from dogs, cats, cows, pigs, ...
              46.My grandparents
              47.Vegan pizza <3
              48.Summer evenings
              49.Everyone reading this!
              50.My life!!!


              41.Výlety
              42.Zdravý životný štýl
              43.Sviečky <3
              44.Horúci kúpeľ
              45.Zvieratá-všetky od psov,mačky,kravy,prasiatka,....
              46.Moji starí rodičia
              47.Vegánska pizza <3
              48.Letné večery
              49.Každého kto toto číta!
              50.Môj život!!!

I hope you liked this post and you got to know me a bit better. I will be happy if you let me know what makes you happy!


Dúfam,že sa vám tento článok páčil a niečo nové ste sa o mne dozvedeli.Budem rada keď mi napíšete čo vás robí šťastných!       
  
                                                                                                                       xx, Michelle

2 comments:

  1. Enjoyed reading through your list and glad these things make you happy!! :)

    http://www.alifyalifestyle.com/

    ReplyDelete